Všeobecné podmínky přidání zboží

Co je everydaycarry.cz

Stránky everydaycarry.cz (dále jen tento katalog) slouží jako přehled věcí denní potřeby. Věcí, které se můžou hodit, když jste někde v terénu. A tím terénem nemusí být neprostupný les, ale i městská džungle. Primárně se jedná o výběr zboží ze stránek zlepsovak.cz s otevřenou diskuzí u každého předmětu, je zde ale možné zařadit i nabídku jiného eshopu - jiného vystavovatele (viz níže).

I. Základní ustanovení

Provozovatel katalogu
Jan Carbol, IČ: 76676668, se sídlem Horní 3039/114, 70030 Ostrava 30, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u Magistrátu města Ostrava. Fyzická osoba není plátcem DPH.

Vystavovatel
Vystavovatel je zákazník, který má zájem o vystavení svého zboží a souhlasí se zněním všeobecných podmínek. Souhlas se zněním všeobecných podmínek potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (např. e-mail). Na stránkách everydaycarry.cz se vystavuje zboží denní potřeby. Schválení vystavení vašeho zboží, případně jeho zamítnutí je jen a pouze na Provozovateli. Ten nemusí své rozhodnutí zdůvodňovat.

II. Povinnosti Vystavovatele

Součástí vystavení předmětu na 1 rok je:

  • vystavení minimálně jedné fotografie v rozlišení přesně 800x600 px (max. 10 fotografií),
  • jednoduchý popis do 50-ti znaků,
  • podrobný popis,
  • zobrazení na úvodní stránce po dobu min. 1 měsíc (obvykle 3 měsíce),
  • jedna změna odkazujícího linku, popisu i výměnu jedné až všech fotografií v průběhu doby vystavení předmětu,
  • každá další požadovaná změna bude posuzována individuálně, podle pracnosti provedení (zejména zavisí na počtu požadovaných změn).

Poznámka k dodanému obsahu vystaveného zboží:

Veškeré vaše texty, popisy, fotografie, případně přiložené soubory, nebudou poskytnuty nikomu jinému. Slouží pouze k propagaci zboží na stránce everydaycarry.cz. Na fotografii bude automaticky přidán vodoznak everydaycarry.cz. Vaše fotografie mohou obsahovat další dodatečný text nebo logo obchodu.

III. Ceník

Přidání vašeho zboží do tohoto katalogu

počet kusů vloženého zbožícena / ks
1-565,- Kč
6-2060,- Kč
21-5055,- Kč
50 a více50,- Kč

 

 

 

 

 

 

Umístění reklamy na úvodní stránce (tzv. slideshow)

počet kusů vloženého zbožícena / ks

1. pozice (načte se úplně každému návštěvníkovi)

200,- Kč

2. pozice (načítá se automaticky po první slideshow za dobu 8s)

150,- Kč

3. pozice (za dalších 8s)

120,- Kč
4.-10. pozic100,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Další práce s přidáním do tohoto katalogu

S přidáním vašeho zboží můžete mít problémy, např. s úpravou fotografií do požadovaného, jednotného rozměru. Vaše fotografie mohou mít špatnou kvalitu nebo žádné fotografie mít nemusíte. Toto vše může provozovatel zajistit, cena je smluvní.

Umístění vašeho loga nebo značky, v dolní části nazvané "partneři" je zdarma pro každého nového vystavovatele. Rozměr je 240x50px (tento se ale může bez předchozího upozornění měnit podle potřeb).

 

Ceny jsou konečné (vč. DPH).

IV. Platební podmínky

Vystavení vašeho zboží bude provedeno až po připsání úplné dohodnuté částky na účet Provozovatele následujícími způsoby:

  • bankovním převodem na účet vedený u mBank
  • bankovním převodem na slovenský účet vedený u FIO v EUR měně (pro vystavovatele ze SR)

V. Odstoupení od smlouvy

Vystavovatel má právo odstoupení od smlouvy a to s jedno měsíční výpovědní lhůtou. Cena za nevyužité období bude navrácena na bankovní účet vystavovatele. Navrácena bude částka za celé nevyužité měsíce. Bude-li zboží vystaveno (i v rámci výpovědní lhůty) byť jen první den v daném měsíci, bude tento započítá jako celý měsíc.

VI. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Vystavujícícm bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

IX. Ostatní

V případě jakéhokoliv dotazu využijte připravený formulář v sekci "Kontaktujte nás".